Purex NG 0440

Purex NG 0440 A to izolacja poliuretanowa polskiej firmy Polychem Systems. Pianka zapewnia doskonałą izolacyjność termiczną. Po utwardzeniu produktu powstaje warstwa szczelna na wodę opadową. Równomierna aplikacja piany niesie za sobą wiele korzyści, wśród których najważniejszą jest całkowite wyeliminowanie tzw. mostków termicznych. Przy izolacji dachu znakomicie rozkłada się w miejscach trudnodostępnych, np. na styku połaci z wystającymi elementami konstrukcji, kominami, murkami ogniowymi, tworząc szczelne wpusty ściekowe, kompletne połączenia przewodów rurowych i pewne izolacje innych zamocowań na dachu.

Podczas natrysku dochodzi do zmieszania się dwóch podstawowych komponentów pianki PUR, które w efekcie utwardzają warstwę po kilkudziesięciu sekundach. Pozwala to na komfortową i dokładną pracę montażową. Utworzona warstwa o min. grubości 30 mm posiada strukturę zamkniętoporową. Estetyka powierzchni przybiera delikatną postać tekstury "barankowej".

Zaleca się stosowanie z lakierem IZOPUR D-20, hydroizolacją polimocznikową PUREX AM lub hybrydową PUREX HB-R.

Parametry techniczne pianki Purex NG 0440

Rodzaj piankiZamknięto-komórkowa
Gęstość55kg/m³
Przewodność cieplna (λ)0,023W/(m•K)
Wytrzymałość na ściskaniemin. 300kPa

Do pobrania

Karta technicznaPOBIERZ
Karta charakterystykiPOBIERZ