Slam 210

Slam 210® to "inteligentny", dwuskładnikowy elastomer polimocznikowy. Jest na tyle uniwersalny, że z powodzeniem może być stosowany jako samoistna, hermetycznie szczelna membrana. Także w połączeniu z geo-tekstylnym podkładem spisuje się znakomicie.

Slam 210® cechuje wzorowa przyczepność - idealnie łączy się z powierzchniami wykonanymi z metalu, betonu, styropianu, tworzyw sztucznych i z innymi, nierzadko o niejednorodnych kształtach i strukturze.

Ze względu na to, że przeznaczeniem produktu jest izolacja poziomych i pionowych płaszczyzn, elastomer zaprojektowano tak, by posiadał błyskawiczny czas stabilizacji. W ten sposób można go równomiernie nakładać, zwłaszcza na powierzchnie pionowe, a uzyskana warstwa będzie jednolita i bez zacieków.

System Slam® U 210 jest produktem ekologicznym. Zrezygnowano tu z rozpuszczalników i lotnych związków organicznych (wolny od LZO).

Wiele pian poddaje się reakcjom chemicznym pod wpływem promieni słonecznych i w ten sposób ulegają degradacji. Slam 210® jest odporny na działanie promieni słonecznych UV, a także nie ulega niszczeniu pod wpływem działania substancji chemicznych.

Produkt jest niezwykle elastyczny i sprężysty. Pozwala to uzyskać bardzo wysoką wytrzymałość warstw, na których nie będą tworzyć się pęknięcia i rozszczelnienia pod wpływem naturalnych sił zewnętrznych, towarzyszącym budynkom i innym konstrukcjom budowlanym.

Wśród innych polimoczników i elastomerów Slam 210® wyróżnia się bardzo wysoką zdolnością pienienia się i aż 7-krotnym zwiększeniem objętości. Gdy niemarkowe produkty nie pokrywają nierówności podłoża, Slam 210® skutecznie niweluje wszystkie nierówności, wszelkie szczeliny i pęknięcia, tworząc gładką, estetyczną płaszczyznę.

Kolejną przewagą naszego produktu nad konkurencyjnymi środkami jest to, że nie wymaga on praktycznie żadnego przygotowania izolowanej powierzchni. Inne środki wymuszają prace wyrównawcze, szpachlowanie i gruntowanie. Slam 210® z powodzeniem i z pełną skutecznością można aplikować na uprzednio nieprzygotowaną powierzchnię.

Slam 210® charakteryzuje się świetnymi właściwościami hydro-izolacyjnymi i stanowi sobą rewolucję w budownictwie. Wybierz system Slam 210® i pozwól twoim budynkom na pełną ochronę dzięki najlepszemu elastomerowi polimocznikowemu na świecie!

Slam 210

Inne produkty


  • Sealection 500
  • Heatlok Soy-200
  • Demilec APX
  • Sealection Agribalance
  • Slamlok