Termoizolacja

Stosowana w budownictwie termoizolacja ma na celu utrzymanie stałej temperatury w danym pomieszczeniu. Oczywiście według wszelkich prawideł fizyki jest to nie możliwe więc możemy uściślić nasz opis mówiąc, że dąży ona do maksymalnego zminimalizowania strat ciepła z wnętrza pomieszczeń.

Współczynnik przewodzenia ciepła

Aby jak najlepiej spełniać założenia termoizolacji, stosuje się różnego rodzaju materiały, które muszą charakteryzować się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, umownie nazywanym współczynnikiem λ (lambda).

Czy ów współczynnik to jedyna właściwość wedle której powinno się wybierać najlepszą termoizolację? Oczywiście, że nie, gdyż wśród powszechnie dostępnych izolatorów, wartości współczynników są do siebie zbliżone. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że docelowa wartość współczynnika dla konkretnej warstwy jest ściśle skorelowana z jej grubością.

Oznacza to, że dla uzyskania jednakowej wartości współczynnika lambda grubość poszczególnych warstw będzie różna (cieńsza dla lepszych i grubsza dla materiałów termoizolacyjnych o niższych parametrach lambda). To z kolei pociąga za sobą konsekwencje w postaci różnego ciężaru oraz różnej objętości warstwy izolacji termicznej.

Jaki rodzaj termoizolacji wybrać?

Izolacja termiczna fundamentów

Jak widzimy tylko ten podstawowy parametr ma przełożenie na wiele aspektów dotyczących ocieplania budynków. Kolejne, swoiste właściwości i cechy poszczególnych materiałów stwarzają kolejne warunki, które oznaczają dany materiał pod względem możliwości najlepszego wykorzystania i zastosowania. Do tego dochodzą także względy ekonomiczne oraz preferencje użytkowników.
Biorąc jednak pod uwagę zalety i wady poszczególnych termoizolacji, można pokusić się o stwierdzenie, że aktualnie, jeden z materiałów wysuwa się przed szereg.

Pianka poliuretanowa – termoizolator przyszłości

Aplikowana za pomocą specjalnej aparatury, pianka poliuretanowa Sealection 500 charakteryzuje się najlepszym obecnie współczynnikiem przewodzenia ciepła, który wyrażony wzorem λ W/m∙K wynosi od 0,037 do 0,022 (w zależności od rodzaju pianki). To mniej niż współczynniki lambda styropianu oraz wełny. Poza tym pianka PUR odznacza się wieloma innymi zaletami, które dają jej znaczną przewagę nad powszechnie stosowanymi materiałami do termoizolacji (więcej o zaletach pianki tutaj).

Wykonujemy izolację termiczną:

  • fundamentów
  • dachu,
  • poddasza,
  • stropodachu,
  • ścian.

Jeśli jesteś zainteresowany izolacjami natryskowymi – skontaktuj się z nami lub skorzystaj z formularza wyceny dostępnego tutaj.